چطور برنامه نویس شدم

از کجا تا کجا و چطور: من یک برنامه نویس 27 ساله هستم با تجربه 10 ساله حرفه ای و 15 ساله (شامل ای تی) و همراه علم دها زبان برنامه نویسی هستم و یکی از برنامه نویسان تقریبا شناخته شده افغانستان هستم و بیشتر از 200 پروژه مختلف در این بخش داشتم. و فعلا … [Read more…]