پیش نیازهای برنامه نویس شدن

برای هر کاری تقریبا از کوچک بزرگتر یک سری پیش نیازها لازم هست و برنامه نویسی پیش نیازهای جالب ساده و هم سختی دارد هر دو چون برای بعضی ساده و برای بعضی سخت هست که شخصیت ها فرق میکنند. انگیزه , علاقه و حوصله در برنامه نویسی هر سه اینها لازمه هستند, برنامه نویسی … [Read more…]