میخواهم یک برنامه نویس شوم از کجا و چطور شروع کنم؟

در قدم اول شما باید آشنایی کامل با کار کرد کامپیوتر باشید حتماً با سیستم عاملهای آشنائی داشته باشید و نحوه نصب نرم افزارها و استفاده از انترنت و کار های اولین کامپیوتر را بخوبی بلد باشید. پیش نیازها: آشنائی با کرد کلی کامپیوترآشنائی با سیستم عامل هانصب نرم افزارهای پیشنهاد میکنم از پله اول … [Read more…]