چطور برنامه نویس شدم

از کجا تا کجا و چطور: من یک برنامه نویس 27 ساله هستم با تجربه 10 ساله حرفه ای و 15 ساله (شامل ای تی) و همراه علم دها زبان برنامه نویسی هستم و یکی از برنامه نویسان تقریبا شناخته شده افغانستان هستم و بیشتر از 200 پروژه مختلف در این بخش داشتم. و فعلا … [Read more…]

بخشش ضعف یا توانائی خاص؟

همه ما حساسیت هایی به زندگی داریم و از خیانت بیذاریم وقتی در مقابل ما این چنین اعمال صورت میگیرد ما دو راه داریم اولش آنکه انتقام بگیریم و دوم اینکه ببخشیم. من خودم هر دو را انجام دادم, گاهی بوده که بخشیدم گاهی هم انتقام گرفتم ولی گاهی درد آنچنان زیاد هست که با … [Read more…]