برنامه نویسان چطور فکر میکنند و مسائل را حل میکنند

Creative, Analytical, and System Thinking

برنامه نویسی یک روش عالی برای تجزیه و تحلیل اوضاع و مشکلات هست و بهترین راه حل را با پلانهای مختلف یا یک استراتیژی محکم پیدا کرده و مشکل را حل میکند. همه باید برنامه نویسی را یاد بگیرند چون فکر کردن را یاد میگیرید. استیو جابز حالا میپرسند چطور؟ دربرنامه نویسی ما نظر داشته … [Read more…]